Exekuce nemovitostí - jak nepřijít v exekuci o svou nemovitost

Exekuce na nemovitostí

Vyplácení exekucí a dluhů na nemovitostech

Jsme specialisté zaměřující se na exekuce nemovitostí a vyplácení dluhů. Svým … Okamžité vyplacení až do výše 80% ceny nemovitosti

Exekuce nemovitosti – patří k nejrychlejším a nejúčinnějším způsobům jak vymoci dluh od dlužníka neboli povinného. Je-li dlužník vlastníkem jakékoliv nemovitosti, která je vedena v katastru nemovitosti, exekutor v exekučním řízení takovou nemovitost ihned zablokuje, a to nařízením exekuce.

Od 1.9.2015 nabyla účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu. Tato novela přinesla podstatné změny, které se týkají i možností exekuce nemovitostí, tedy prodeje nemovitosti v nedobrovolné dražbě exekutorem.

K jakým změnám došlo u exekuce nemovitosti

Poměrně významnou změnou ve prospěch dlužníka došlo u prodeje nemovitosti v nedobrovolné dražbě. Prodej nemovitosti v dražbě by měl být až posledním krokem k vymožení pohledávky v exekučním řízení.

Ochranu před exekucí nemovitostí má nemovitost, kde dlužník a jeho rodina bydlí – tuto nemovitost může exekutor dát do dražby jen v případě, kdy nevymůže pohledávku v krátkém čase. Exekutor, musí upustit od dražby nemovitosti také v případě, kdy výše dluhu nepřesahuje částku 30 000,- Kč. Tato ochrana se ale nevztahuje na vymáhání výživného nebo náhrady újmu způsobené ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům.

Proč vyplatit exekuce

 • Okamžitě zastavíte navyšování dluhu v exekučním řízení o úroky z prodlení a nákladů exekuce
 • Dojde k odblokování bankovního účtu
 • Zastavení exekučních srážek ze mzdy
 • Nedojde k zabavení věcí v domácnosti a prodejem v dražbě
 • Zachráníte nemovitost před dražbou

Co vám můžeme nabídnout

 • Vyplatíme vám všechny vaše dluhy včetně exekucí
 • Vyplatíme vám exekuce až do 70 % odhadu vaší nemovitosti
 • S exekutory a věřiteli jedná za vás naše právní kancelář
 • Bezplatné právní poradenství
 • Za naše služby nebereme žádné poplatky předem
 • Nikde nemusíte jezdit, přijedeme za Vámi
 • Vaše dluhy se snažíme u věřitelů ještě snížit

Jak bude exekutor po novém postupovat

Exekutor v exekučním řízení má tři velmi mocné nástroje, jak z povinného tedy dlužníka vymoci dluh.

V první řadě exekutor obstaví účet, pokud na účtu není potřebná hotovost na zaplacení celé exekuce, nařídí exekutor exekuční srážky ze mzdy nebo jiných příjmů. V případě, kdy exekuční srážky ze mzdy nezaplatí exekuci v krátkém čase, začne exekutor zabavovat a prodávat majetek dlužníka v dražbě pomocí mobiliární exekuce nebo také prodejem nemovitosti v dražbě.

Exekuce v praxi

Většina dlužníků si myslí, že pokud jim exekutor strhává část mzdy z platu, můžou exekuci splácet i několik let. Bohužel opak je pravdou. Jakým způsobem bude exekuce vykonána, závisí pouze na exekutorovi samém. V reálu se postup odvíjí od toho, jak konkrétní situaci a majetkové poměry dlužníka vyhodnotí exekutor. Úkolem exekutora je vymoci dluh co nejrychleji a nejefektivněji.

V praxi to znamená: pokud na obstavených účtech nemáte potřebnou hotovost na uhrazení celé exekuce a srážkami ze mzdy neuhradíte exekuci v krátkém čase, exekutor vás navštíví doma a začne zabavovat movité věci, které prodá v dražbě – bohužel za zlomek její hodnoty. Náklady exekuce se vám mobiliární exekucí značně navýší a není výjimkou, že prodej movitých věcí v dražbě vám nezaplatí ani náklady za provedení mobiliární exekuce.

V konečné fázi pak přichází samotný prodej nemovitosti v dražbě, který je tím zdlouhavým procesem navýšen o úroky z prodlení a nákladů exekuce a to řádově o desetitisíce až statisíce dle výše pohledávky.